Geert Colpaert

Al sinds mijn kindertijd ben ik gefascineerd door de natuur. De natuur voedt mij als kunstenaar. Inleven en meebewegen met de natuurlijke vorm laat
nieuwe vormen ontstaan.

Dit is een organische vormentaal, een taal die levenskracht uitdrukt. Het is een taal die de innerlijke beweging uiterlijk maakt. Het is mijn zoektocht om dit leven tot uitdrukking te brengen in mijn beelden. De natuurlijke krachten, die samenhangen met het groeiproces van het beeld, tonen zich in het beeld.

Reeds meer dan 25 jaar geleden ontdekte ik het beeldhouwen. Dit was een diep ingrijpende ontdekking. Een cursus met hamer en beitel in Engeland
onthulde 'op slag' mijn passie. Thuis gekomen volgde ik meteen les in de
ateliers van enkele beeldhouwers en schreef mij in voor diverse cursussen (Bart Bogaert, Philippe Marchand, Jaak Hillen). Van 2001 tot 2004 volgde ik een opleiding 'organische vormgeving' in de 'Aardewerkplaats Amiel', Nederland, bij Feico Hajonides.

Van 2004 tot 2007 maakte ik deel uit van het beeldhouwerscollectief ‘Talking Stones'. Samen met de Nederlandse kunstenaars Carla Molkenboer en
Roeland van de Wall Repelaer realiseerden we verschillende grote beelden.

Ik werk in diverse materialen: steen (voornamelijk albast en marmer), hout, brons, klei, gips, was....

Ik werk zowel met taille directe als via studies.

startpagina

Copyright: Geert Colpaert